Kryteria oceny ryzyka

autor: Opcjusz Binarski; 08,11,2017;

Ostrzeżenie o Ryzyku

 eINWESTOR ryzyko

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Handel na Forex obarczony jest wysokim ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału, a handlujący powinni mieć na uwadze wysokość inwestowanych środków w relacji do oczekiwanych rezultatów, bogactwo zasobów oraz być świadomymi własnej wiedzy i doświadczenia w obrocie instrumentami finansowymi. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wolnych środków oraz zabezpieczenia transakcji w celu uniknięcia sytuacji generujących utratę środków. Treści na stronach brokerów nie powinny stanowić zachęty oraz instrukcji do deponowania środków przez osoby nieposiadające doświadczenia i nie interesującego się handlem. Zachęcamy do aktywnego poszukiwania opinii ekspertów i informacji na temat bezpiecznego inwestowania.

            

      "UWAGA: Handel na rynku Forex i CFD pociąga za sobą istotne ryzyko dla zainwestowanego kapitału. Proszę sprawdzić i potwierdzić, czy w pełni rozumiesz Ostrzeżenia o Ryzyku!"

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA RYZYKA INWESTYCYJNEGO: Usługi wykonywane przez Domy maklerskie na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy nie stanowią działalności maklerskiej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, nie są rekomendacjami ani nie dotyczą instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  Prosimy pamiętać, że otwarte zlecenia podlegają instytucji Margin Call, czyli wezwaniu do uzupełnienia depozytu i mogą zostać natychmiastowo zamknięte, dzięki zabezpieczającemu inwestora przed zbyt dużą stratą automatycznemu Stop-out'owi. Informujemy także, że ze względu na niewynikające z technologii niekontrolowane opóźnienia sieci lub podlegającą nieustannym zmianom głębi rynku, gwarancja płynności również może ulec zachwianiom, a ceny mogą podlegać gwałtownym zmianom. Broker nie ma prawa do zarządzania portfelem Klientów i nie prowadzi analiz finansowych; nie sugeruje, że każdy inwestor handlujący na Forex jest w stanie zdobyć jakąkolwiek „niezależność finansową”, podobnie jak nie gwarantuje zysków i zwrotów z inwestycji. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Współpracy, Polityką Prywatności, Ostrzeżeniem o Ryzyku oraz innymi wiążącymi dokumentami, szczegółowo opisującymi zasady i warunki handlu z wybraną platformą.

 

Komentarze rynkowe

Wszelkie komentarze, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne materiały opublikowane na stronach forexowych przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania jako informacje i nie powinny być stosowane jako sugestie inwestycyjne. Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe i inne straty poniesione przez pośrednie lub bezpośrednie wykorzystanie materiałów informacyjnych lub polegania na nich (w tym, lecz nie ograniczając się) do strat związanych z handlem z zabezpieczeniem depozytowym).

 eINWESTOR ryzyko

Ryzyko związane z handlem on-line

Istnieje ryzyko handlu online. Brokerzy nie mają możliwości kontrolowania siły sygnału połączenia i transmisji danych, stanu urządzeń i ich niezawodność, zatem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub opłaty (w tym opłaty za doradztwo), będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem awarii sieci telekomunikacyjnej, dezinformacji medialnych, lub opóźnień systemu przesyłowego lub urządzeń komputerowych i oprogramowania handlowego w procesie handlu online. Większość brokerów opracowała systemy zarządzania i schematy postępowania w nagłych wypadkach, aby zmniejszyć możliwość awarii systemu.

  

Dokładność danych

Wszelkie dane lub treści na stronach są publikowane dla ułatwienia decyzji inwestycyjnych niezależnych dealerów i domy maklerskie zastrzegają sobie prawo ich modyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wielu brokerów podjęło wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia dokładności danych na stronach, ale nadal nie może zagwarantować absolutnej ich dokładności. Dlatego nie ponoszą oni odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub deficyt, wynikający bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez jakiekolwiek treści publikowane na stronach, niepowodzenia przy logowaniu do strony, opóźnienia lub niepowodzenia w wysyłaniu lub odbieraniu instrukcji lub powiadomień za pośrednictwem strony.

 

Ryzyko Rynkowe i Handel Online

Platformy handlowe oferują precyzyjną funkcję kolejności umieszczania zleceń. Domy maklerskie dokładają wszelkich starań, aby umożliwić handel na podstawie cen oczekiwanych przez klienta. Choć jest to wygodne, efektywne i oszczędza czas, to nie zmniejsza ryzyka związanego z handlem na kontraktach walutowych.

Komentarze (0)

This thread has been closed from taking new comments.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]